Mojregion.eu - Mój region w Europie

Jak dobrze przygotować oferty cenowe do wniosku o dofinansowanie

pencil

W związku z problemami beneficjentów w przygotowaniu ofert cenowych do wniosków o dofinansowanie poniżej udostępniamy wzory przykładowych dokumentów.

Chodzi o projekty w ramach czwartej osi priorytetowej Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w celu zachowania konkurencyjności przy przeprowadzaniu zamówień/zakupów związanych z reliazacją operacji przez podmioty, które nie są zobligowane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na etapie ubiegania się o dofinansowanie należy przedstawić dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji.

W przypadku gdy dokumentami, potwierdzającymi planowane koszty operacji są otrzymane przez wnioskodawcę oferty, zobowiązany jest on dołączyć do wniosku co najmniej dwie oferty.

Wzory dokumentów i przykłady wypełnionych formularzy znajdują się tutaj

Opublikowano: 2013-09-12 przez Katarzyna Bąk ostatnia aktualizacja: 2013-09-13

Wróć