Mojregion.eu - Mój region w Europie

Strona główna

Witamy na stronie poświęconej funduszom europejskim w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Znajdą Państwo na niej dokumenty i informacje dotyczące wszystkich programów unijnych realizowanych w naszym regionie, a także propozycje uzyskania wsparcia bezpośrednio z Brukseli.

Aktualności

 1. Co przyszły eksporter sprawdzić i wiedzieć powinien

  2014-12-08

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Deloitte mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym „Co przyszły eksporter sprawdzić i wiedzieć powinien...”.

  więcej Co przyszły eksporter sprawdzić i wiedzieć powinien

 2. Uwaga beneficjenci PO KL!

  2014-12-03

  1 grudnia 2014 r. uruchomiony został system informatyczny o nazwie "Baza konkurencyjności", służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów Europejskiego Fundusz Społecznego zapytań ofertowych, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  więcej Uwaga beneficjenci PO KL!

 3. Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO na rok 2015

  2014-11-28

  Zarząd Województwa ustalił harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok. Terminarz dotyczy projektów, które będą składane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  więcej Harmonogram naborów wniosków w ramach RPO na rok 2015

 4. Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi

  2014-11-24

  Publikacjami, które oddajemy w Państwa ręce rozpoczynamy cykl wydawnictw obrazujących przemiany jakie dokonały się w ostatnich latach na kujawsko-pomorskiej wsi dzięki zaangażowaniu środków pomocowych Unii Europejskiej, a także pieniędzy pochodzących z budżetu województwa i budżetu państwa.

  więcej Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi

 5. Konkurs dla beneficjentów

  2014-11-17

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „W dobrej formie - kreatywnie o transporcie". Konkurs adresowany jest do beneficjentów priorytetów transportowych (VI - VIII) Programu Infrastruktura i Środowisko.

  więcej Konkurs dla beneficjentów

1 2 3 4 5

Fundusze Europejskie w kadrze

Znamy werdykt jury konkursu spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze”. Nie przyznano nagrody głównej. Wyróżnienie za spot "Historia prawdziwa"otrzymało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. więcej Fundusze Europejskie w kadrze

2014-11-24 przez Joanna Zakrzewska rss

Rozwój dialogu obywatelskiego - nabór wniosków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs zamknięty „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Nabór wniosków jest prowadzony od 27 listopada 2014 r. do dnia 30 grudnia 2014 r. więcej Rozwój dialogu obywatelskiego - nabór wniosków

2014-12-01 przez Kamil Błaszczyk rss

Zadania dla pozarządówek

Ponad 7,5 miliona złotych trafi w przyszłym roku na wykonywanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym przez samorząd województwa. To o 2,5 miliona złotych więcej niż w mijającym roku. Ruszył nabór ofert w osiemnastu ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach. więcej Zadania dla pozarządówek

2014-12-18 przez Joanna Kucz rss

Największy program na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską

Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy w latach 2014-2020 na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich. więcej Największy program na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską

2014-12-18 przez Agnieszka Jabłońska rss

Zadania dla pozarządówek

Ponad 7,5 miliona złotych trafi w przyszłym roku na wykonywanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym przez samorząd województwa. To o 2,5 miliona złotych więcej niż w mijającym roku. Ruszył nabór ofert w 18 ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach. więcej Zadania dla pozarządówek

2014-12-18 przez Joanna Kucz rss


Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player