Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Coraz bardziej innowacyjna Europa. Polska musi nieco nadrobić

Unia Europejska staje się coraz bardziej innowacyjna, choć jej wewnętrzne zróżnicowanie pod względem tej cechy jest duże. Polska znajduje się w grupie krajów, które muszą dołożyć starań by doścignąć europejską czołówkę.

 

Szwecja liderem innowacyjności

Krajem UE, który może pochwalić się największymi osiągnięciami w dziedzinie innowacyjności jest Szwecja. Największy progres w tej dziedzinie zanotowały natomiast  Litwa, Malta, Holandia, Austria i Wielka Brytania. 

- Przemysł unijny nadal jest innowacyjny, ale wciąż pozostajemy w tyle za światowymi liderami innowacji. W czasach globalizacji i szybkich zmian technologicznych innowacje są kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i rozkwitu gospodarki europejskiej. Inicjatywy Komisji „Start-up” i „Scale-up” oraz Nowy europejski program na rzecz umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju otoczenia sprzyjającego dalszym postępom w dziedzinie innowacji - Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

- Tablica wyników jasno pokazuje, że wciąż można zrobić więcej, by poprawić rezultaty badań naukowych i wyniki w zakresie innowacji. Dlatego przygotowujemy się do wsparcia szczególnie innowacyjnych podmiotów za pośrednictwem pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” - Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji.

 

Więcej

Więcej na temat corocznego raportu UE w dziedzinie innowacyjności można znaleźć tutaj.

 

Źródło: Strona Komisji Europejskiej.

Wróć