Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Engage. Inform. Empower – zwiększenie dostępu do informacji nt. szans rozwoju i mobilności

Największe europejskie sieci współpracy młodzieżowej (ERYICA, EYCA i Eurodesk) apelują do europejskich decydentów o podjęcie działań ukierunkowanych na lepsze informowanie młodych ludzi o możliwościach rozwoju i mobilności.

 

Oświadczenie „Engage. Inform. Empower”

We wspólnym oświadczeniu sieci współpracy podkreślają wagę projektów mobilności młodzieżowej dla europejskiego rynku pracy i zaangażowania społecznego młodego pokolenia. Zdaniem autorów apelu środkiem do osiągnięcia tego celu ma być m.in. poszerzenie programu Erasmus+ w nowej perspektywie budżetowej UE. Szansą na zwiększenie dostępności młodzieży do informacji nt. projektów mobilności byłaby również skoordynowana współpraca państw europejskich. 

 

Więcej

Pełną treść oświadczenia można znaleźć tutaj.

 

Źródło: eurodesk.pl

Wróć