Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski

przez Beata Skowrońska

Uczestnicy

 

– wolontariusze: młodzież w wieku 17–30 lat, z krajów programu lub krajów partnerskich;

– organizacje goszczące/wysyłające: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne, podmioty publiczne, przedsiębiorstwa społeczne, nieformalne grupy młodzież, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego biznesu.

– Organizacje koordynujące: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, władze lokalne lub krajowe.

Rekrutacja

 

Wnioski w ich imieniu składają do Narodowej Agencji Programu Erasmus+  składają akredytowane organizacje EVS, które wyznaczają własne terminy na zgłoszenia wolontariuszy. Osoby zainteresowane wyjazdem na wolontariat mogą  poszukiwać  organizacji i projektu wspólnie z organizacją wysyłającą lub samodzielnie. Baza akredytowanych organizacji EVS znajduje się na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

 

Jak zostać organizacją goszczącą/ wysyłającą

 

Aby organizacja lub instytucja publiczna mogła gościć lub wysyłać wolontariuszy w ramach programu, niezbędne jest uprzednie otrzymanie odpowiedniej akredytacji, która ma na celu zagwarantowanie przestrzegania minimalnych standardów jakościowych Wolontariatu Europejskiego. W przypadku polskich organizacji, akredytacja przyznawana jest przez Polską Agencję Programu Erasmus+. Akredytację należy uzyskać jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, gdyż wnioski organizacji nieakredytowanych nie są rozpatrywane.

 

Długość pobytu

 

 Standardowy projekt Wolontariatu Europejskiego trwa od 2 do 12 miesięcy. Projekty z udziałem co najmniej 10 wolontariuszy lub osób niepełnosprawnych mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Dofinansowanie dla wolontariusza

Obejmuje większość kosztów związanych z udziałem w projekcie:

– zakwaterowanie,

– wyżywienie,

– podróż (w zależności od dystansu - od  180 do 1100 euro  w obie strony),

– kieszonkowe – wysokość zależy od kraju, w którym odbywa się wolontariat. W Krajach Programu stawki wahają się pomiędzy 60 euro (np. w Rumunii) a 145 euro (w Danii). W Krajach Partnerskich kieszonkowe wynosi 55 euro,

– Koszty specjalne – możliwe jest również dodatkowe wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych oraz na pokrycie kosztów związanych np. z opłatami wizowymi itp.

– wizyta przygotowawcza (Advance Planning Visit – APV). Jedno- lub dwudniowa wizyta 1 lub dwóch osób biorących udział w  projekcie (w tym wolontariusza).

 

Wsparcie językowe

 

 Wolontariusze w czasie pobytu za granicą (projekty trwające od 2 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online – dotyczy to pięć najbardziej popularnych języków UE (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski). Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania w wysokości 150 euro na poprawę umiejętności językowych w ramach pozostałych języków, nie objętych systemem szkolenia online.

 

Terminy składania wniosków w roku 2016

 

 2 lutego, 26 kwietnia i 4 października

W każdym z podanych terminów wnioski składa się do godz. 12.

Więcej informacji

 

  Komisja Europejska http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm,  na polskiej stronie programu: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez oraz w przewodniku po programie.

 

 

 

Źródło: Eurodesk Polska

Wróć