Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

European Biomass Industry Association: stowarzyszenie przemysłu przyszłości?

Co to jest biomasa? Najprościej ujmując, to materia która buduje organizmy żywe. Biomasa od zawsze była wykorzystywana przez człowieka do licznych celów, najczęściej do budowania schronienia i pozyskiwania energii.

W biurze przy Rondzie Schumanna w Brukseli spotykam się z Andreą Salimbeni z European Biomass Industry Association, organizacji, która wspiera przemysł przetwarzający biomasę.

 

EKIP: Dla ludzi, którzy nie wiedzą za dużo o przemyśle biomasy, co to jest i jaki ma on wpływ na nasze życie?

Andrea Salimbeni: W European Biomass Industry Association używamy terminologii “biomasy” w odniesieniu do jakiegokolwiek materiału biologicznego, który jest uzyskiwany z naturalnych organizmów (roślin, ludzi, zwierząt). Dlatego wszystkie odpady z rolnictwa i leśnictwa, a także odpady spożywcze, biologiczne i zwierzęce ścieki, a także algi składają się na terminologię biomasy.  Przemysł biomasy skupia się na zastosowaniu zielonych odpadów w produktach wysokiej jakości: produktach bioenergetycznych, biochemicznych, biomateriałach, bionawozach, gazach i biopliwach płynnych.   

Rozwój przemysłu przetwarzającego biomasę przyczyni się do zastosowania biologicznych odpadów, które inaczej byłyby   po prostu składowane, do redukcji zastosowania paliw kopalnych, a więc limitujących emisję gazów wywołujących efekt cieplarniany i przyczyniając się tym samym do polepszenia zdrowia środowiska. Ponadto efektywne zastosowanie organicznych zasobów przyczyni się do samowystarczalności energetycznej danego kraju.

 

EKIP: Jaka firma może stać się członkiem waszej organizacji?

EUBIA zaprasza firmy, które już działają w sektorze związanym z biomasą (dostawcy technologii, firmy konsultingowe) i przemysł, który jest zainteresowany rozpoczęciem współpracy z sektorem biomasy na przykład duży przemysł zainteresowany  odnawialnymi  źródłami energii. Oczywiście naszymi członkami są także centra badań.

 

EKIP: Ile kosztuje członkostwo?

AS: 500 Euro rocznie dla uniwersytetów i 1000  Euro rocznie dla członków stowarzyszonych, a 2000 Euro rocznie dla pełnych członków. Odsyłam do strony internetowej

http://www.eubia.org/cms/membership/

 

EKIP: Jakie są korzyści członkostwa w European Biomass Industry Organization?

Networking. EUBIA ma dwadzieścia lat doświadczenia i ekspertyzy w rozwijaniu międzynarodowych konceptów bioenergetycznych. EUBIA otrzymała wiele nagród, jest członkiem Partnerstwa Odnawialnej Energii i członkiem fundatorem Globalnego Partnerstwa Bioenergii. Korzyścią z członkowska jest również dostęp do najnowszych informacji. Średnia cena za bilet na konferencję to 700 Euro. Stając się członkiem EUBIA dostajesz bilet na jedną międzynarodową konferencję za darmo i zniżkę 25%. EUBA jest obecnie partnerem w międzynarodowych projektach sfinansowanych w ramach Horizon 2020, a od 2016 roku rozpoczęła trzy nowe projekty. Członkostwo daje możliwość eksponowania swojego logo i informacji o swojej firmie  na stronie internetowej EUBIA przez trzy miesiące.  Więcej na temat korzyści z członkostwa można znaleźć  na naszej stronie internetowej.EKKIP: Czy jest wielu członków z Polski?

AS: W chwili obecnej naszym jedynym polskim członkiem jest uniwersytet wrocławski.

 

EKKIP: Jaki wpływ ma EUBIA na globalną dyskusję?

AS: Nasza organizacja współpracuje z międzynarodowymi agencjami i Komisją Europejską w różnych dziedzinach na przykład  pisaniu nowych regulacji, rozwojem nowych strategii, studiowaniu potencjału rynku biomasy.  Organizujemy i współorganizujemy konferencje w Europie i na świecie na przykład w Chinach, Południowej Afryce czy w Kanadzie.

 

Więcej informacji

http://www.eubia.org/

 

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza

 

Wróć