Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Europejczycy oczekują od UE bardziej zdecydowanych działań

Walka z bezrobociem, bezpieczeństwo społeczne, zdrowie i równości płci to dziedziny, w których zdaniem Europejczyków Unia powinna działać aktywniej

 

Badania Eurobarometru

Blisko 8 na 10 ankietowanych mieszkańców Europy oczekuje od UE zdecydowanej walki z bezrobociem. 7 na 10  jest zdania, że działania Unii należy poprawić w sektorze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 65% badanych wyraziło poparcie dla aktywniejszej walki o równouprawnienie płci.

 

Obecne działania UE

Rynek pracy i walka z bezrobociem to kluczowe tematy Strategii Europa 2020. Unia stara się wpływać na ten sektor także za pośrednictwem sieci doradców EURES. W ramach funduszy europejskich (szczególnie Europejskiego Funduszu Społecznego) nieustannie finansowane są inicjatywy ukierunkowane na polepszenie sytuacji zawodowej mieszkańców Europy. Nowoutworzony Europejski Korpus Solidarności to kolejna struktura realizująca zadania dotyczące aktywności zawodowej i pomocy (głównie ludziom młodym).

 

Więcej

Informacje na temat działalności UE w omawianych sferach można znaleźć na stronie www.

 

Źródło: Strona Parlamentu Europejskiego.

Wróć