Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Instytucje UE za tworzeniem lepszego prawa

Celem zawartego porozumienia jest zapewnienie wyższej jakości tworzonych przepisów oraz lepszego zrozumienia prawa wśród opinii publicznej.

 

"Nowe porozumienie między instytucjami będzie ważnym narzędziem, pozwalającym stworzyć i rozwijać nowy, bardziej otwarty i przejrzysty rodzaj relacji pomiędzy instytucjami, którego celem jest stanowienie lepszego prawa, w interesie wszystkich obywateli UE"

- Danuta Hübner, posłanka sprawozdawca i przewodnicząca parlamentarnej komisji do Spraw Konstytucyjnych.

Zobowiązania

Instytucje zobowiązały się m.in. do  prowadzenia głębszych i bardziej zbilansowanych ocen wpływu stanowionego prawa w sektorach gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz lepszego informowania na temat nieformalnych negocjacji trójstronnych. Poprawie jakościowej ulec mają również rejestry aktów oraz wspólna baza danych pokazująca stopień zaawansowania pracy nad konkretnymi projektami przepisów.

 

Źródło: www.europarl.europa.eu

 

Wróć