Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Internetowe konsultacje z Komisarzem UE

Komisarz UE ds. młodzieży Tibor Navracsics zaprasza do wzięcia udziału w on-linowych konsultacjach dotyczących aktywizacji młodych ludzi w sferze działalności społecznej. Konsultacje są elementem inicjatywy „One million young people initiative”.

 

„One million young people initiative”

Inicjatywa Komisji Europejskiej zakłada (do 2019 roku) społeczną aktywizację miliona młodych obywateli Europy. Podstawowymi narzędziami w realizacji tego celu mają być zwiększenie motywacji młodych, dostarczenie informacji i wzorców do naśladowania, wprowadzenie ułatwień dla zaangażowania się w aktywność społeczną oraz większe docenienie wysiłków dotychczasowych wolontariuszy.

 

Konsultacje

Internetowe konsultacje mają na celu zaangażowanie w inicjatywę samych zainteresowanych. Najlepsze pomysły dot. sposobów zwiększenia aktywności młodych zostaną wykorzystane przez Komisję na etapie kształtowania polityki ds. młodzieży na poziomie europejskim.

 

Ankieta

Ankietę można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. Konsultację można śledzić również za pośrednictwem portali Facebook i Twitter.

 

Źródło: eurodesk.pl

Wróć