Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Komisja Europejska o przestrzeganiu praw podstawowych

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych  – dokumentu zawierającego katalog fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich w Unii Europejskiej. Sprawozdanie zawiera informacje nt. przestrzegania praw podstawowych w UE w 2015 roku.

 

„Prawa podstawowe są fundamentem, na którym opiera się Unia Europejska i wspólnoty. W ostatnim czasie korzystanie z tych praw jest utrudnione z powodu wzrostu nietolerancji, ksenofobii i mowy nienawiści. W kontekście tych wyzwań musimy bronić demokracji, praw podstawowych i praworządności. Zasadniczą rolę w tym zakresie odgrywają prawa zapisane w karcie praw podstawowych.  Musimy nadal dążyć do tego, aby wszyscy w Europie mogli korzystać z przysługujących im praw”. - Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji.

 

Kluczowe kwestie

Komisja zwróciła w 2015 roku szczególną uwagę na kwestie ochrony danych, gwarancji procesowych dla dzieci w postępowaniu karnym oraz praw ofiar. W dokumencie omówiona została również działalność na rzecz lepszego zarządzania migracją na szczeblu unijnym (Europejski program w zakresie migracji) oraz zwiększenia bezpieczeństwa (Europejska agenda bezpieczeństwa).

 

Kolejne sympozjum

Na drugim dorocznym sympozjum pt. „Pluralizm mediów a demokracja”, które odbędzie się 17–18 listopada 2016 r. w Brukseli, omówiona zostanie kluczowa rola wolnych i pluralistycznych mediów (także cyfrowych), w społeczeństwach demokratycznych.

 

Źródło: strona Komisji Europejskiej. 

Wróć