Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Komisja Europejska przekazała zalecenia gospodarcze dla państw członkowskich

Wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na okres najbliższych 12-18 miesięcy zostały przekazane państwom członkowskim przez Komisję Europejską. W szczególności związane są  z równowagą makroekonomiczną, zwiększeniem inwestycji, wdrażaniem reform strukturalnych i prowadzeniem odpowiedzialnej polityki budżetowej.

 

Cel zaleceń

Zalecenia tworzą ramy skoordynowanych działań mających na celu ożywienie gospodarcze Unii, zwiększenie długoterminowego potencjału wzrostu unijnych gospodarek oraz szybsze postępy w reformach strukturalnych.

 

Zalecenia dla Polski

Wśród zaleceń adresowanych do Polski znalazły się kwestie dotyczące polityki fiskalnej, systemu emerytalnego, rynku pracy, inwestycji infrastrukturalnych i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.

 

Bliższe informacje

Pełną listę zaleceń dla krajów członkowskich można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej

 

Źródło: Strona Komisji Europejskiej.

Wróć