Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Komisja Europejska za większym wsparciem dla edukacji na obszarach konfliktów i klęsk żywiołowych

Zwiększenie wsparcia finansowego w sektorze edukacji na obszarach dotkniętych konflikatami zbrojnymi oraz klęskami żywiołowymi  to cel jaki stawia przed Unią w nadchodzących latach Komisja Europejska.

 

Wymierne wsparcie finansowe

Komisja Europejska planuje zwiększyć nakłady w sektorze edukacji o połowę. W obliczu widocznego niedoinwestowania tego sektora na świecie, Unia Europejska zamierza ułatwiać dostęp do edukacji formalnej i nieformalnej dzieci z zagrożonych terenów, co za tym idzie rozwijać ich umiejętności życiowe i zawodowe (przez finansowanie dodatkowych zajęć oraz zakup sprzętu).

 

Pomoc przez NGO

Pomoc UE będzie udzielana poprzez organizacje pozarządowe, agendy Narodów Zjednoczonych oraz inne organizacje międzynarodowe.

Dodatkowe informacje można znaleźć w komunikacie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4090_en.htm

 

Źródło: eurodesk.pl

Wróć