Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Konsensus europejski w sprawie rozwoju

Państwa Członkowskie UE podpisały strategiczny plan pn. „Konsensus europejski w sprawie rozwoju”. Agenda stanowi wspólną wizję przeciwdziałania ubóstwu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

 

Strony porozumienia

Porozumienie podpisane podczas Europejskich Dni Rozwoju stanowi wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji oraz Państw Członkowskich.

 

Treść

Konsensu ustanawia kompleksowe ramy na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i stanowi rozwinięcie „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Głownym celem działań UE ma być eliminowanie ubóstwa w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dokument opiera się na podjęciu przez UE zobowiązań w trzech dziedzinach :

  • silnym powiązaniu zagadnień dot. rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa, pomocy humanitarnej, migracji, środowiska i klimatu, młodzieży, demokracji, praworządności.
  • połączeniu tradycyjnej pomocy rozwojowej z innymi zasobami (innowacyjne formy finansowania, wykorzystanie sektora prywatnego, środków krajowych).
  • zindywidualizowanych umowach partnerstwa (z sektorem NGO, sektorem prywatnym, innymi krajami członkowskimi).

 

Więcej

Więcej informacji znajduje się na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Źródło: http://ec.europa.eu

Wróć