Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

„Innowacyjne projekty na rzecz wpierania wysokiej jakości zatrudnienia i przedsiębiorczości z myślą o przyszłości rynku pracy” mają szansę na zdobycie nagrody Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Do wygrania jest nawet 50 000 euro.

http://www.eesc.europa.eu/agenda/our-events/events/2017-eesc-civil-society-prize-innovative-projects-promote-quality-employment-and-entrepreneurship-future-work

Wróć