Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Priorytety KE w dziedzinie edukacji

Komisja Europejska zaprezentowała nową strategię w dziedzinie edukacji. Kształcenie w Unii ma być nowoczesne oraz utrzymane na nieustannie wysokim poziomie.

 

Obszary wsparcia

Strategia KE stanowi uaktualnienie celów Agendy Modernizacji ogłoszonej w 2011 roku. Główne cele działań to zapewnienie, by system edukacji odpowiadał na potrzeby rynku pracy, w tym sektor innowacji, oraz wspieranie maksymalnego wykorzystania dostępnego kapitału ludzkiego.

KE wyróżniła 3 obszary, które zamierza wspierać ze szczególną intensywnością:

- podnoszenie poziomu i integralności szkół

- wspieranie wybitnych nauczycieli i liderów

- doskonalenie zarządzania szkołami i systemem edukacji

Ma to zapewnić młodym ludziom kompleksowe narzędzia, pozwalające na rozwój umiejętności i pozyskiwanie wiedzy pożądanej na rynku pracy. Postępy w tej dziedzinie ma zapewnić dokładny monitoring losów absolwentów szkół i uczelni europejskich.

 

Mechanizmy działania

KE realizuje politykę edukacyjną m.in. za pośrednictwem programów e-Twinning, Erasmus+, partnerstwo szkolne, czy mobilność.

 

Źródło: eurodesk.pl

Wróć