Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Dla słabowidzących

Raport na temat barier w handlu: UE nadal otwiera rynki poza Europą w obliczu rosnącego protekcjonizmu

przez Damian Wiśniewski

Dzięki skutecznej interwencji Unii Europejskiej europejskie firmy wygenerowały dodatkowy miliard euro w 2019 r. Duża liczba nowych ograniczeń, które utrudniają eksport z UE, pokazuje jednak, że protekcjonizm głęboko zakorzenił się w handlu światowym. Oto niektóre z ustaleń opublikowanego dziś rocznego sprawozdania Komisji w sprawie barier w handlu i inwestycjach.

Skoordynowane wysiłki

Skoordynowane wysiłki Komisji, państw członkowskich i organizacji biznesowych UE w ramach partnerstwa na rzecz dostępu do rynku pozwoliły europejskim przedsiębiorstwom odzyskać w 2019 r. Ważne rynki eksportowe. Korzystały na tym między innymi rolnicy i producenci żywności w UE, na przykład:

• Eksporterzy wołowiny z Francji, Irlandii i Holandii odzyskali dostęp do Chin; producenci z Irlandii i Chorwacji odzyskali dostęp do Japonii; a holenderscy producenci wieprzowiny mogą teraz eksportować także do Meksyku.

• Polscy producenci mleka w proszku dla dzieci mogą teraz ponownie eksportować do Egiptu.

• Belgijscy producenci gruszek odzyskali dostęp do rynku meksykańskiego.

 

Wzrost nielegalnych barier

Przedsiębiorstwa Unii Europejskiej stoją jednak również przed dylematem mnożenia się nowych nielegalnych barier w sektorach o strategicznym znaczeniu dla UE, w szczególności w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, elektronice, przemyśle samochodowym i innych branżach zaawansowanych technologii. Całkowita liczba istniejących barier handlowych na świecie wynosi 438, z czego 43 zostały wprowadzone w ubiegłym roku przez 22 różne kraje. Największa liczba ograniczeń handlowych dotyczy dostępu do rynków chińskiego i rosyjskiego (odpowiednio 38 i 31 środków). Chiny nałożyły również największą liczbę nowych ograniczeń w 2019 r., a zaraz po nich plasują się kraje południowego wybrzeża Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu.

 

Tło

Raport Komisji w sprawie barier w handlu i inwestycjach jest publikowany co roku od początku kryzysu gospodarczego w 2008 r. Jest to część działań Komisji na rzecz egzekwowania prawa w dziedzinie zasad handlu międzynarodowego. Raport zawiera szczegółową analizę rodzajów barier, które powodują najwięcej problemów dla przedsiębiorstw w UE i sektorów, w których osiągnięto wyniki. Raport opiera się na informacjach zgłoszonych przez europejskie firmy. Aby zwiększyć świadomość na temat dostępnego wsparcia eksportu, Komisja ustanowiła inicjatywę Dni Dostępu do Rynku, skupiającą przedsiębiorstwa z UE, krajowe stowarzyszenia handlowe i ekspertów handlowych z Komisji i państw członkowskich w celu omówienia konkretnych problemów z dostępem do rynku na rynkach zagranicznych. W 2019 r. odbyły się sesje w Holandii, na Litwie, w Portugalii, Francji i na Łotwie, w których uczestniczyły setki firm.

 

Potrzeba zintensyfikowania działań

Biorąc pod uwagę potrzebę zintensyfikowania działań w zakresie egzekwowania prawa w dziedzinie handlu, wkrótce zostanie wyznaczony dyrektor ds. egzekwowania prawa w zakresie handlu, aby koordynował i kierował wszystkimi działaniami UE w zakresie egzekwowania prawa. Będzie to obejmować ustanowienie jednego punktu wejścia dla kwestii związanych z egzekwowaniem handlu, aby szybciej i skuteczniej reagować na praktyki ograniczające handel stosowane przez partnerów handlowych UE. Ponadto w dniu 16 czerwca Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w celu przeglądu polityki handlowej UE, szukając między innymi propozycji usprawnienia działań UE w zakresie egzekwowania prawa, aby pomóc małym przedsiębiorstwom napotykającym nieuzasadnione ograniczenia eksportowe w krajach poza UE.

 

Więcej informacji

Raport na temat Handlu

Zestawienie informacji

Lista barier poruszanych w raporcie


Źródło
Komisja Europejska

Wróć