Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Unijny budżet na 2017 rok przyjęty

Unijne instytucje decyzyjne zaakceptowały budżet UE na rok 2017. Zwiększą się nakłady na pomoc migrantom, edukację, rozwój gospodarczy i rynek pracy oraz inwestycje strategiczne.

 

Rynek pracy, edukacja  i rozwój gospodarczy

Na wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy w 2017 r. w unijnym budżecie zaplanowano 21,3 mld euro. O 19 proc. - do 2,1 mld euro – zwiększono fundusze na program Erasmus+, a o 25 proc. (do 2,7 mld euro) środki na Europejski fundusz na rzecz inwestycji strategicznych.

 

Więcej środków na pomoc migrantom

Państwa członkowskie będą mogły liczyć na wsparcie finansowe dla opieki  i obsługi emigrantów. Uruchomione zostaną programy integracji dla osób, które mogą zamieszkać w Europe na stałe oraz programy odsyłania osób, które nie uzyskały pozwoleń na pobyt. Komisja zwiększy nakłady na wzmocnieniu ochrony granic oraz przeciwdziałanie przestępczości i terroryzmowi.

 

Więcej   

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

 

Źródło: eurodesk.pl

Wróć