Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Walka z nieuczciwym handlem priorytetem Komisji Europejskiej

Unijne zasady ochrony handlu wymagają pilnej aktualizacji – deklaruje szef KE Jean-Claude Juncker.

 

Komunikat Komisji Europejskiej

Komisja Europejska mobilizuje państwa członkowskie do poparcia propozycji wzmocnienia ochrony europejskiego rynku przed nieuczciwym handlem. Przyjęła w tym celu komunikat „W kierunku silnej polityki handlowej dla UE na rzecz miejsc pracy i wzrostu gospodarczego”.

 

Nadwyżka produkcji prowadzi do dumpingu cenowego

Komisja alarmuje, że obecne narzędzia walki z nieuczciwą konkurencją są niewystarczające chociażby w przypadku światowego sektora stalowego, który notuje dużą nadprodukcję, co sprawia, że niektórzy dostawcy uciekają się do nieuczciwych praktyk (np. dumpingu cenowego).

 

- Handel ma kluczowe znaczenie dla naszego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, ale nie powinniśmy być naiwni. Nasze obecne przepisy nie są wystarczające do walki ze szkodliwymi skutkami nieuczciwej konkurencji zagranicznej. W niektórych sektorach przemysłu unijnego utracono tysiące miejsc pracy. Nie możemy pozostać bezczynni. Unijne zasady ochrony handlu wymagają pilnej aktualizacji. Komisja wykonuje swoją część tej pracy, korzystając w pełni z instrumentów ochrony handlu. Dotarliśmy jednak już do granic tego, co jest możliwe w ramach aktualnie obowiązujących przepisów. Zaproponowaliśmy środki, które mogłyby znacząco poprawić nasze pole manewru. Najwyższy czas, by państwa członkowskie podjęły niezbędne decyzje i wyposażyły Komisję w instrumenty przystosowane do stawienia czoła obecnym realiom handlu międzynarodowego –przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

 

Więcej

Szczegółowe informacje nt. działań Komisji można znaleźć tutaj

 

Żródło: Strona Przedstawicielstwa KE w Polsce.

Wróć