Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” to nazwa kampanii realizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Inicjatywa ukierunkowana jest na promocję dobrego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego.

 

Założenia kampanii

Głównymi założeniami kampanii zaplanowanej na lata 2016-2017 są:

- promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;

- zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;

- umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;

- wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

 

Planowane wydarzenia

W ramach planowanych wydarzeń przewidziano m.in.:

- Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: (październik 2016 i 2017 r.)

- konkurs dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” (kwiecień 2017 r.)

- spotkanie podsumowujące realizację kampanii (listopad 2017 r.)

 

Uczestnicy

Uczestnikami kampanii mogą być osoby fizyczne oraz organizacje ze wszystkich sektorów - małe i średnie przedsiębiorstwa, menedżerowie, kierownicy i pracownicy, związki zawodowe, specjaliści w zakresie BHP i zasobów ludzkich, stowarzyszenia zawodowe, podmioty świadczące usługi w zakresie szkolenia i kształcenia.

 

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.healthy-workplaces.eu/

 

Źródło: strona Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Wróć