Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Znaczące środki dla firm społecznych

Dzięki porozumieniu podpisanemu między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE) podmioty sektora przedsiębiorczości społecznej mogą liczyć na 8 mln euro wspracia.

 

Niskooprocentowane pożyczki

60 przedsiębiorstw społecznych z sektorów takich jak rekrutacja pracowników, sprawiedliwy handel i opieka nad dziećmi będzie mogło skorzystać z pożyczek o obniżonej stopie procentowej. Środki pochodzić będą z prowadzonego przez Komisję Europejską  programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI).

 

Dzięki tym unijnym środkom finansowym o wartości 8 mln euro TISE będzie mogło zaoferować pożyczki na preferencyjnych warunkach ponad 60 przedsiębiorstwom społecznym w Polsce. Zapewniając im lepszy dostęp do finansowania, przyczyniamy się do rozwoju przedsiębiorstw społecznych w sektorach istotnych dla włączenia społecznego, takich jak edukacja, promocja zatrudnienia i sprawiedliwy handel. Porozumienie jest kolejnym dowodem pełnego zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę z ubóstwem oraz poprawę warunków pracy w Europie ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - podkreśla unijna komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen.

 

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

 

Więcej

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj oraz na stronie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=pl. Szczegóły na temat wsparcia sektora przedsiębiorczości społecznej można poznać na stronie www

 

Źródło: Strona Komisji Europejskiej.

Wróć