Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Kreatywna Europa (2014–2020) - podprogram Media

W ramach podprogramu MEDIA wspierane są:

  • inicjatywy polegające  na  prezentacji  i  promowaniu  różnorodnych  europejskich  dzieł

audiowizualnych;

  • działania mające  na  celu  poszerzanie  wiedzy  publiczności  i  pogłębianie  jej zainteresowania europejskimi dziełami audiowizualnymi.

 

Czas trwania projektu

Czas trwania projektów: 12 miesięcy

 

Termin

Termin składania wniosków:

- 24.11.2016 o  godz.  12.00  w  przypadku działań rozpoczynających się w okresie od 1.5.2016 do 31.10.2016;

- 27.04.2017 o godz. 12.00: w przypadku działań rozpoczynających się w okresie od 1.11.2016 do 30.4.2017.


Więcej

Więcej informacji: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en

Wróć