Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Do zadań Biura Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli należy w szczególności:

 

 • Reprezentowanie interesów Województwa w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz Europejskim Komitecie Regionów
 •  
 • Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Województwa
 •  
 • Pośrednictwo w zdobywaniu partnerów dla współpracy międzyregionalnej
 •  
 • Informowanie administracji regionalnej o zmianach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej
 •  
 • Wspieranie przedstawicieli samorządów i podmiotów gospodarczych Województwa w dostępie do środków unijnych i projektów, składanych w ramach konkursów Komisji Europejskiej
 •  
 • Organizowanie spotkań oraz wizyt studyjnych w Biurze i instytucjach europejskich dla przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych Województwa
 •  
 • Organizowanie staży pracowniczych w Biurze dla pracowników delegowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 •  
 • Prowadzenie serwisu internetowego na temat rozwoju polityk Wspólnot Europejskich istotnych z punktu widzenia interesów Samorządu Województwa
 •  
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania środków europejskich dostępnych w ramach inicjatyw wspólnotowych dla beneficjentów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
 •  
 • Organizowanie praktyk i staży pracowniczych w Biurze dla przedstawicieli uczelni wyższych i samorządów z regionu
 •