Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Dla słabowidzących

Kraj Loary - mobilność specjalistów w sektorze medyczno-społecznym

Celem tego projektu jest rozwój oraz doskonalenie umiejętności i techniki zawodowych w zakresie wsparcia uzależnienia, w szczególności dla osób starszych i osób starszych z niepełnosprawnością. Partnerzy projektu oferują staże dla personelu innych partnerów.

Koordynatorem jest AGAPE, stowarzyszenie domów opieki z Pays de la Loire.

Personel, którego dotyczy postępowanie: wszelkiego rodzaju personel (pielęgniarki, asystenci pielęgniarstwa, personel kuchenny, personel administracyjny, personel obsługi technicznej, pomocnik, personel recepcji, ...).

Długość i termin rozmieszczenia: 15 dni (do omówienia), najlepiej gdy dostępny jest cały personel stały.

 

Aspekty logistyczne stażu

Każdy uczestnik otrzyma stypendium "Erasmus +", obejmujące transport z domu do miejsca pracy, zwrot kosztów wynajmu mieszkania oraz jedzenia. W czasie pobytu stypendysta będzie uczestniczył w  szkoleniach w środowisku zawodowym które umożliwią zdobycie nowych umiejętności. Każdy uczestnik będzie również korzystał ze specjalnego szkolenia przed wyjazdem do kraju pobytu.

 

Korzyści

Wyjazd daje możliwość nabycia nowych umiejętności oraz poszerzenia horyzontów w zakresie opieki medycznej i socjalnej osób starszych i osób niepełnosprawnych. Uczestnicy poznają komplementarność innych umiejętności w zakresie praktyk i zawodu związanego ze wsparciem osób starszych i osób niepełnosprawnych. Dowiedzą się również o nowych metodach zarządzania w systemie opieki.


Tytuł i numer referencyjny: KA1 Mobilność kształcenia zawodowego
Program finansowania: Erasmus +
Usługa EC: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Termin zakończenia: luty 2018 (szacowany czas)

Czas trwania: Nie ogłoszono jeszcze, ale proponowana długość miejsca docelowego to 15 dni (zostanie omówiona z partnerami).

Partnerzy zaangażowani: TBC

Typ i role partnerów

· Struktury medyczno-społeczne;
· Opieki domowej;
· Stowarzyszenia non-profit, organy publiczne lub władze lokalne;
· Najlepiej zlokalizowane na obszarach wiejskich.

Ostateczny termin: 31 stycznia 2018 r


Kontakt

Florent Deprey
Organizacja: Ehpad Immaculée
Numer telefonu: +33 (0) 2 40 21 41 67
Adres e-mail: directeur@immaculee.fr

Wróć