Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Głównym celem Programu „Interreg Europa Środkowa” jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. Program dysponuje budżetem w wysokości 231 milionów euro.

 

Struktura

Priorytety programu to:

  1. Wspieranie innowacyjności
  2. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej
  3. Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
  4. Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów

 

Beneficjenci

W tym programie partnerami projektowymi mogą być:

  • Władze publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego
  • Instytucje o charakterze publicznym
  • Instytucje prywatne

 

Więcej informacji

Strona Interreg Europa Środkowa

Serwis Programów Europejskiej Współpracy Gospodarczej

 

Źródło: http://europasrodkowa.gov.pl/