Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

 

Cel

Celem programu jest wspieranie procesu wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

 

Struktura programu

Obszarami priorytetowymi programu są:

  • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
  • przyroda i różnorodność biologiczna
  • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
  • ograniczenie wpływu człowieka na klimat
  • dostosowanie się do skutków zmian klimatu
  • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

 

Beneficjenci

Beneficjentami programu są:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • osoby prawne
  • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+/LIFE lub są współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+/LIFE

 

Zaproszenia do konkursów

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

 

Więcej informacji

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/