Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zobacz dokument)

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (zobacz dokument)

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (zobacz dokument)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

 • Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 (zobacz dokument)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (zobacz dokument)

 • Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) w Polsce (zobacz dokument)

 • Obszar objęty LSR w ramach RLKS – podstawowe zasady (materiał pomocniczy dla LGD i SW w okresie poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy o RLKS) (zobacz dokument)

 • Uzupełnienie informacji zawartych w poradniku - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zobacz dokument)

 • Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020  (zobacz dokument)

 • Struktura LSR (zobacz dokument)

 • Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (zobacz dokument)

 • Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r.o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (zobacz dokument)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (zobacz dokument)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (zobacz dokument)