Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Konkurs 4/2019

przez Justyna Zarzycka

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.rlks.naklo.pl/infrastruktura-dla-lokalnych-inicjatyw/ogloszenia-o-naborach-wnioskow/237-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-konkurs-nr-4-2019.html

Wróć