Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Konkurs 5/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 2/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020 - Rozwój działalności gospodarczej - Podgrodzie Toruńskie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Konkurs 4/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 3/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

               


Konkurs 2/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Konkurs 1/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 2/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020


Konkurs 1/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie


Konkurs 1/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Ogłoszenie Nr 1/2020

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
przez podejmowanie działalności gospodarczej


Konkurs 1/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 01/2020


Konkurs 1/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2020


Konkurs 1T/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 1/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 1/2020

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 


Konkurs 5/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Ogłoszenie nr 5/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 5/2019
Termin składania wniosków: od 09.12.2019 do 23.12.2019


Konkurs 6/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Nr konkursu LGD: 6/2019


Konkurs 6P/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Konkurs 6P/2019


Konkurs 5D/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny:

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Konkurs 5D/2019


Konkurs 10/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Nabór nr 10/2019


Konkurs 3/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Konkurs 3/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020


Konkurs 2/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020


Konkurs 5/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozwijanie działalności gospodarczej

Więcej informacji na stronie: http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/prow1/


KONKURS 1/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór pt. Tworzenie/ rozbudowa/ przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej


Konkurs 3/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego ogłasza nabór wniosków związaych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego.


Konkurs 2/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego ogłasza nabór wniosków z zakresu: Promowanie obszaru LSR wt ym produktów i usług lokalnych.


KONKURS 1/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego ogłasza nabór pt. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 


Konkurs 5/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków pt. Rozwijanie działalności gospodarczej


Konkurs 2/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ ogłasza nabór pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej


Konkurs 4/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

LGD Ziemia Wąbrzeska ogłasza nabór pt. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.  Przedsięwzięcie: Wsparcie oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych

 


Konkurs 3/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

LGD Ziemia Wąbrzeska ogłasza nabór pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

 


Konkuks II/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości

 

Zakres operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

  • rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Więcej informacji na stronie: http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php/nabory/111-aktualne-nabory/517-nabor-ii-2019-inkubator-przetworstwa-lokalnego-produktow-rolnych


Konkurs 1/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" prowadzi nabór wniosków nr 1/2019 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie: https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/redir,59?tresc=1746


torun

Konkurs 3/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Karbowo, dnia 02.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji na stronie:

http://lgdpojezierzebrodnickie.pl


Konkurs 3/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Inowrocław, 02.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji:

  1. Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r.

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie:


Konkurs 4/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

  Inowrocław, 02.05.2019 r.

 

                                    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW                                       

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Zakres tematyczny operacji:

1.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LSR do 2023 r.

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie:

·   www.czarnoziemnasoli.pl

 


Konkurs 4/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.rlks.naklo.pl/infrastruktura-dla-lokalnych-inicjatyw/ogloszenia-o-naborach-wnioskow/237-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-konkurs-nr-4-2019.html


Konkurs 3/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Więcej informacji na stronie: http://www.rlks.naklo.pl/infrastruktura-dla-lokalnych-inicjatyw/ogloszenia-o-naborach-wnioskow/236-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-konkurs-nr-3-2019.html

 


Konkurs 1/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: http://www.lgd-paluki.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=128


KONKURS NR 2/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: http://www.naszakrajna.org/konkursy.htmlDwa zielone proste ludki trzymające sie za ręke.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGDw ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020-ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.


Obrazek przedstawiający logo skladające się z pomarańczowego napisu Trzy Doliny, oddzielonego zieloną fala. Pod spodem czarny napis Lokalna Grupa Działania.

Ogłoszenia o naborze wniosków 3R/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- rozwijanie działalności gospodarczej.


Zielony napis Lokalna Grupa Działania Powiatu Świeckiego. Nad napisem znak trefl narysowany zielonym konturem. Białe tło.

Ogłoszenie o naborze wniosków I/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- podejmowanie działalności gospodarczej.


Obrazek przedstawijący logo z nazwą Lokalnej Grupu działania- Zakole Dolnej Wisły. Czarne litery na białym tle, po lewej stronie zielone koło z niebieskim zawijasem, które je przecina.

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020-  rozwój działalności gospodarczej.


Obrazek przedstawiający logo skladające się z pomarańczowego napisu Trzy Doliny, oddzielonego zieloną fala. Pod spodem czarny napis Lokalna Grupa Działania.

Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 2I/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny"  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju  przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych [...].


Zdjęcie przedstawijące zakład produkcyjny. Na tle maszyn kobieta w niebieskiej koszulce.

Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1Z/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: Rozwoj przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 


Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.


Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2019/G

RLKS Procedura konkursowa PROW RLKS Projekty grantowe PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Granty PROW - Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 roku.

 


Zielony okrąg z umieszczonym w środku napisem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. W centralnym punkcie akwarela przestawiająca rzekę płynąca pomiędzy drzewami.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

RLKS Procedura konkursowa PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.