Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Powstają nowoczesne targowiska

Świeże owoce i warzywa bezpośrednio od lokalnych wytwórców dostępne na wyciągnięcie ręki - to możliwe dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozwoliły na utworzenie łącznie 16 nowoczesnych targowisk w naszym regionie. W ubiegłym roku wybudowano 4 takie miejsca, kolejne powstaną wkrótce.


Konkurs na Ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego - rozstrzygnięty

W dniu 16 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących z przebiegu realizacji operacji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


RPO na infrastrukturę wodno-ściekową

Jeszcze do 15 lutego można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę infrastruktury wodno-ściekowej. Kwota do podziału jest duża – prawie 40 mln złotych.

Konkurs jest przeznaczony przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski mogą składać również związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz partnerzy prywatni we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 


Konkurs na przestrzeń publiczną rozstrzygnięty

W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Uwaga Beneficjenci działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zmiana instrukcji do wniosku o płatność Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie możliwości odstąpienia od obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność Interpretacji przepisów prawa podatkowego w związku z realizacją operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". 


Drogi - lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

W dniu 10 października 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 76 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 54 580 162 zł.


Zabytki - lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

W dniu 26 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 6 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 1 443 007 zł.


Kolejna szansa na Targowiska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 27 września 2018 r. do dnia 12 października 2018 r. (do godz. 12:00).

 


Kształtowanie przestrzeni publicznej - lista operacji zawierająca informację o kolejności przysługiwania pomocy

W dniu 12 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 18 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 4 559 505 zł.


Umowy RPO i PROW: usługi opiekuńcze, ścieżki rowerowe i świetlice

Wsparcie opiekuńcze dla seniorów, termomodernizacja, budowa ścieżek rowerowych oraz budowa i modernizacja ośrodków kultury. 12 września w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów o dofinansowanie 71 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Konkurs na świetlice rozstrzygnięty

W dniu 5 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 47 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 11 126 420 zł. Dostępny limit środków tj. 9 747 756,13 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.


Pieniądze na biznes i rekreację na wsi

Sześć niewielkich firm dostanie wsparcie na rozwój, pięciu startujących przedsiębiorców środki na uruchomienie biznesu, a pięć gmin zbuduje infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną – 5 września w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera i wicemarszałka Dariusza Kurzawy, odbyła się ceremonia wręczenia umów o dofinansowanie projektów z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.


Ziołowa spiżarnia – kuchnia i medycyna ludowa w Kłóbce

W niedzielę (9 września) w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce odbędzie się ostatni w tym roku festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi” pod tytułem „Ziołowa spiżarnia”.

Tematem przewodnim spotkania będzie pokazanie znaczenia ziół w kuchni i medycynie ludowej. Widowisko „Szeptucha” w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Lubominianki” z gminy Boniewo opowie o tytułowej Babce Szeptusze – zielarce, która pomagała społeczności lokalnej ukoić różne dolegliwości za pomocą ziół i magii. W programie imprezy znajdą się występy „Rodzinnej Kapeli Pana Jacka” z Sierpca (po raz pierwszy w skansenie) oraz Zespołu Folklorystycznego „Bronisławianki” z Bronisławia w repertuarze tradycyjnych melodii ludowych i pieśni kujawskich.


Wojewódzkie święto plonów

W Wąbrzeźnie odbyły się 2 września dożynki wojewódzko-diecezjalne, których gospodarzami byli marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i ordynariusz diecezji toruńskiej Wiesław Śmigiel, a także samorządowe władze miasta i powiatu. W programie znalazły się między innymi tradycyjne konkursy na wieńce dożynkowe i stoiska promocyjne powiatów i lokalnych grup działania, koncert, a na koniec zabawa taneczna.


Konkurs "Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej"

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza wszystkich, którzy w “Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach dobrych miejsc” reprezentują nasze piękne wsie i wioseczki, do udziału w nowym konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej „Na wsi najlepiej – 12  dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”.


Administrator danych osobowych

Informuję, że związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych.


Szansa na budowę i przebudowę dróg

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 14 sierpnia 2018 r. (do godz. 12:00).


Zakończyliśmy szkolenie w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i ochrony zabytków

W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Biblioteki-Centrum Kultury w Łubiance odbyło się szkolenie z zakresu naborów wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4 - aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym, dostępne są aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność.


Szkolenie dla beneficjentów nt. naborów wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania Konwentów Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie dotyczące naborów wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej, ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Konkurs na Targowiska rozstrzygnięty

W dniu 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - Uaktualniona Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji.


Nabory wniosków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej oraz ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejne dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzenie publicznej” oraz Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202.


Budujemy małe obiekty sportowe

Rusza marszałkowski program rozwoju małej infrastruktury sportowej w regionie. Środki z budżetu województwa mogą trafić między innymi na budowę boisk, siłowni zewnętrznych, torów rowerowych oraz innych ogólnodostępnych i bliskich mieszkańcom obiektów sportowo-rekreacyjnych. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji.


Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – lista operacji

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce, która w tym roku odbyła się po raz piąty. W dniach 11-13 maja beneficjenci funduszy europejskich zorganizowali w swoich siedzibach atrakcje dla mieszkańców, dzięki którym mogli oni przekonać się o zmianach, które zaszły w ich otoczeniu dzięki unijnemu wsparciu.

 


Budowa lub modernizacja dróg lokalnych -zmiana rozporządzenia

W dniu 09.03.2018 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Szansa na budowę, przebudowę lub wyposażenie świetlic i domów kultury

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (do godz. 12:00).


„Wieś na weekend 2018”- czekamy na wnioski

Sekretariat Regionalny KSOW ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetów PROW 2014-2020. Konkurs dotyczy działania w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2018-2019 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”.


Uwaga beneficjenci !!! Zmiana zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311), która zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 ze zm.), m.in. w zakresie zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.


Środki z RPO na czystą wodę

Zarząd województwa ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym rozdysponujemy wsparcie na inwestycje z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej.


Szansa na budowę, przebudowę lub wyposażenie świetlic i domów kultury

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. (do godz. 12:00).


Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących z przebiegu realizacji operacji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Sposób na Sukces

„Sposób na Sukces” – konkurs na działania przedsiębiorcze

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.


Kolejna szansa na Targowiska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy czeka na chętnych do udziału w projekcie Zdalnego Modułu Szkoleniowego Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich

Wyższa Szkoła Gospodarki w ramach współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez Katedrę Gospodarki Turystycznej WSG w Bydgoszczy realizuje projekt Zdalny Moduł Szkoleniowy Naukowego Obserwatorium Obszarów Wiejskich, który ma za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wykorzystanie nauczania zdalnego do samokształcenia oraz wymiany wiedzy (system Moodle).


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

Od dnia 16.10.2017 r. obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.


Rozporządzenie dotyczące Odnowa wsi weszło w życie

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


VII Piknik Leader już za nami !!!

W minioną sobotę 16 września 2017 roku w Przydworzu odbył się VII Piknik LEADER. Przedstawiciele Lokalnych Grupy Działania oraz Urzędu Marszałkowskiego rywalizowali w pięciu konkurencjach. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla uczestników imprezy. Liczne konkurencje zachęcały uczestników do wspólnej zabawy, a występy zespołów ludowych i młodzieżowych porwały uczestników do tańca.


Uwaga Beneficjenci zmiana Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki 31 sierpnia 2017 r. zatwierdził zaktualizowaną Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmieniona Księga obowiązuje od 1 września 2017 r.

 


Dożynki wojewódzkie Świecie 2017

Świecie jest gospodarzem tegorocznych kujawsko-pomorskich dożynek wojewódzkich, które już w najbliższą niedzielę (3 września). Zapraszają marszałek województwa i przewodniczący sejmiku oraz lokalne władze miasta i powiatu. Starostami wybrani zostali państwo Gabriela i Grzegorz Chmielewscy, hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka z Bukowca w powiecie świeckim.


Środki PROW na rozwój społeczny wsi

Dziewięć przedsięwzięć związanych z promowaniem kujawsko-pomorskiej wsi jako miejsca na wakacje i promocją wiejskiego biznesu oraz poszerzaniem wiedzy fachowej, biznesowej, społecznej i organizacyjnej mieszkańców wsi sfinansujemy z przypadających na nasz region środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Łączna wartość wsparcia to ponad 300 tysięcy złotych. W uroczystości podpisania umów o dofinansowanie projektów uczestniczył wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa.


Nowe subwencje na czystą wodę dla wsi

Pierwsze pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej podzielone. Umowy o dofinansowanie podpisali wczoraj (6 lipca) w Toruniu przedstawiciele 74 gmin (lub gminnych spółek celowych), które przygotowują się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów i sieci kanalizacyjnych oraz systemowych przydomowych oczyszczalni ścieków. W ceremonii uczestniczyli przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i wicemarszałek Dariusz Kurzawa.


Uwaga Beneficjenci - aktualizacja danych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

W związku z rozpoczęciem weryfikacji wniosków o płatność I transzy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2, zwracamy szczególną uwagę, aby Beneficjenci na bieżąco uaktualniali swoje dane producenta w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez Powiatowe Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazły się 94 projekty na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 73 385 257 zł. Dostępny limit środków tj. 63 556 877 zł nie pozwala na objęcie współfinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego naboru.


Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, iż została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Pieniądze dla lokalnych społeczności: przedsiębiorczość i rekreacja

24 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To pierwsze wsparcie, które podzieliliśmy za pośrednictwem działających w regionie lokalnych grup działania. Najwięcej projektów dotyczy wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Pieniądze trafią też na budowę infrastruktury rekreacyjnej.


Targi „Lato na wsi” w Minikowie

W najbliższy weekend (13-14 maja) w Minikowie tradycyjnie już Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje targi turystyczno-ogrodnicze „Lato na wsi”. To okazja do poznania szerokiej i różnorodnej oferty gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. Na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentują się nasi wytwórcy produktów lokalnych i regionalnych - firmy członkowskie sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, działającej w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

 


Szkolenie z zakresu Poddziałania 19.2 oraz 19.3 dla Lokalnych Grup Działania

W dniu 09 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania w zakresie: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

 


Ważne europejskie spotkanie w Toruniu

Do Torunia przyjeżdżają dziś reprezentanci ponad 170 organizacji i instytucji z 37 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa, by uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Demokracji Lokalnej (ALDA) oraz przygotowanych przez tę międzynarodową organizację targach dobrych praktyk w dziedzinie budowania społeczeństwa obywatelskiego i dialogu społecznego oraz zrównoważonego rozwoju.


Szkolenie z zagadnień prawnych dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, pn.: „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach – funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych”, które  realizowane jest w ramach projektu  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, który obejmuje cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowany na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.


Uwaga Beneficjenci zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2

Informujemy, iż zostały zaktualizowane instrukcje wypełniania wniosków o płatność dla operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Pierwsza umowa dla lokalnych leaderów w kujawsko-pomorskim

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalne Grupy Działania ze Starogardu „Chata Kociewia” , Tczewa „Wstęga Kociewia” i Świecia „Gminy Powiatu Świeckiego ” polscy partnerzy projektu współpracy z niemieckim LAG Ammersee w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Świeciu podpisały umowę o przyznaniu pomocy na przygotowanie projektu współpracy. Aby międzynarodowa kooperacja nabrała tempa konieczny jest wyjazd roboczy do Niemiec, który zrealizowany zostanie w ramach przygotowania projektu współpracy.


Zakończyliśmy szkolenie dotyczące uchybień Pzp

W dniu 27 kwietnia 2017 roku centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące najczęściej występujących uchybień w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych oraz reguł związanych z czynnościami kontrolnymi podczas realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” oraz „Gospodarka wodno – ściekowa”.

 


Lokalne Grupy Działania zapraszają

Zapraszamy do skorzystania z propozycji Lokalnych Grup Działania – 28 lokalnych partnerstw, aktywizujących społeczność regionu. Wśród ofert kujawsko-pomorskich LGD są między innymi szkolenia potencjalnych beneficjentów unijnego wsparcia, porady dla osób chcących założyć własny biznes czy warsztaty rękodzielnicze. Część LGD ogłosiło już nabory wniosków o wsparcie. Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach.


Kontenery na wiślanym szlaku

Wisła może być ekonomicznym, ekologicznym i bezpiecznym szlakiem transportowym, którym popłyną towary z przeładowanych portów trójmiejskich. O szansach związanych z gospodarczym wykorzystaniem rzeki będziemy rozmawiać podczas współorganizowanego przez samorząd województwa promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego, który rozpocznie się jutro (19 kwietnia) w Porcie Gdańsk i zakończy 27 kwietnia w Warszawie. W naszym regionie barka odwiedzi Grudziądz, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Toruń i Włocławek.


Dni Otwarte Funduszy Europejskich już po raz IV w Kujawsko-Pomorskim!

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.


Szansa na targowiska

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Rozpocznij pozarolniczą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich

Przypominamy, że od 13 marca 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. PLN premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wnioski można składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc do dnia 11 kwietnia 2017 r. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania  „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020).


Uwaga Beneficjenci zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, iż została zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Rusza III nabór wniosków Interreg Europa!

Od 1 marca do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski  o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

Aplikantów obowiązują wyłącznie dokumenty w języku angielskim, opublikowane przez Wspólny Sekretariat Interreg Europa na oficjalnej stronie programu, w tzw. application pack: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

 


Informacja o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

W dniu 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa


Portal Ogłoszeń ARiMR dla wnioskodawców/beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy/beneficjenci działań/poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014-2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.


Rozporządzenie dotyczące zasad konkurencyjności PROW

Informujemy, że na podstawie art. 43a znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, 18 stycznia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).  


Dni Otwarte Funduszy Europejskich już po raz IV w Kujawsko-Pomorskim!

Już dziś Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wspólnie z  Ministerstwem Rozwoju zachęcają do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich  i chciałbyś pokazać, co udało Ci się osiągnąć lub zbudować w regionie dzięki środkom unijnym, przyłącz się do akcji promocyjnej w dniach od 18 do 21 maja 2017 r.


Inwestycje wodno-kanalizacyjne poza terenem aglomeracji!!!!

W związku z pojawiającymi się pytaniami potencjalnych wnioskodawców dotyczących realizacji inwestycji na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, przypominamy o warunkach przyznania pomocy.


Zakończyliśmy szkolenie dotyczące budowy i modernizacji targowisk

W dniu 10 stycznia 2017 roku w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 w Toruniu odbyło się spotkanie dotyczące zasad przyznawania pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.


Konursy LGD

Pierwsze konkursy LGD: przedsiębiorczość i infrastruktura

Nabory wniosków

Lokalne grupy działania uruchomiły pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na zakładanie i rozwój firm oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.


Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Prawo i dokumenty

Informujemy, iż 3 stycznia 2017 r. została opublikowana Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.


Ankiety monitorujące

Przypominamy o konieczności złożenia ankiety monitorującej

Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących z przebiegu realizacji operacji współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Targowiska – spotkanie dla zainteresowanych wnioskodawców.

W związku z planowanym w I kwartale 2017 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszamy wyłącznie zainteresowanych wnioskodawców chcących aplikować w ramach w/w zakresu w celu omówienia podstawowych zasad dotyczących planowanego naboru wniosków. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 w Toruniu, sala nr 100 w dniu 10 stycznia 2017 roku o godz. 10.00.


Uwaga Beneficjenci nowy formularz wniosku o płatność dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Od dnia 05.12.2016 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o płatność dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", który dezaktywuje ważność poprzedniej wersji dokumentu. W związku z powyższym, wnioski o płatność powinny być składane na obowiązującym formularzu 3z. 


Szansa na dofinansowanie dla gospodarki wodno-ściekowej

Nabory wniosków

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 16 lutego 2017 r. (do godz. 12:00).


Podział zamówienia publicznego na części

W celu ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami należy wziąć pod uwagę tożsamość przedmiotową zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasową zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, obejmującej okres jednego roku budżetowego) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.


WYTYCZNA DLA SKARBNIKÓW / SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

WYTYCZNA DLA SKARBNIKÓW / SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
w sprawie sposobu wyodrębniania transakcji związanych z realizacją operacji w zakresie PROW 2014-2020, w ramach prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych.


III Forum Rolnicze już za nami

28 października br. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyło się III Forum Rolnicze organizowane przez "Gazetę Pomorską", w którym wzięli udział rolnicy i przedstawiciele instytucji związanych z rozwojem obszarów wiejskich.Na branżowe spotkanie złożyło się 8 paneli dyskusyjnych, m.in. na temat zatrzymywania wody w glebie, trzody chlewnej i jej lepszej jakości, sprzedaży bezpośredniej oraz dobrym gospodarowaniem ochroną roślin i nawożeniem.


Zakończyliśmy szkolenie dotyczące dróg lokalnych i infrastruktury wodno-ściekowej

W dniu 27 października 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu Filmar w Toruniu odbyło się szkolenie w zakresie obsługi wniosku o płatność dla operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz ogólnych zasad przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Szkolenia dla beneficjentów Programu Rozowoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA!!!

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w szkoleniach, które odbędą się w dniu 27 października 2016 r. w hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, 87 – 100 Toruń (sala konferencyjna Pomorska). Początek spotkań szkoleniowych zaplanowano na godz. 10:00.


Szkolenie dla LGD w Przysieku

Szkolenie z wdrażania operacji dla Lokalnych Grup Działania zakończone

W dniu 4 października 2016 r. w Przysieku odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".


Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

Możliwość wnioskowania o wypłatę zaliczki już na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy m.in. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania

BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania.


Szkolenie dla Lokalnych Grup Działania - Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W dniu 16 września br. w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się szkolenie dotyczące rozliczenia operacji w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, objętego PROW na lata 2014-2020.


Wskaźniki dla gospodarki wodno-ściekowej już dostępne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało wskaźniki zwodociągowania oraz skanalizowania gmin, sporządzone według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 r., na podstawie których przyznawane będą punkty planowanym operacjom z zakresu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Komunikat dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych”

Komunikat dla Beneficjentów operacji typu „Budowa lub modernizacji dróg lokalnych” w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej) wraz z wnioskiem o płatność.


Prawo zamówień publicznych – zmiana ustawy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 lipca 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).


Dokumentacja przetargowa – ważne informacje

W związku ze składaniem dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych przypominamy, iż beneficjent przedkłada Samorządowi Województwa ww. dokumentację w następujących terminach.


Uwaga Beneficjenci PROW 2014-2020! Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku dot. obowiązków w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika nr III do rozporządzenia 808/2014 w okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c), dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 EUR, za pomocą umieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jednego plakatu lub tablicy z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.


Zamówienia Publiczne – rażąco niska cena

W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych przypominamy, iż w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, należy zwrócić się do oferentów o odpowiednie wyjaśnienia w tym zakresie.