Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

RLKS - pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi - RLKS

 


Dane statystyczne


Mapa LGD

Mapa lokalnych grup działania

 


Ocena funkcjonowania lokalnych grup działania realizujących lokalną strategię rozwoju w ramach PROW 2007 - 2013


Prezentacje ze szkolenia dla Lokalnych Grup Działania - Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (16.09.2016)


Wytyczne w ramach inicjatywy LEADER

Wytyczne 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii RLKS w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf)


BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania

  • Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania;
  • Pożyczki jako finansowanie wyprzedzające pomogą w realizacji projektów z udziałem środków europejskich;
  • Wsparcie jest udzielane z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pożyczki BGK dla samorządów i lokalnych grup działania (.pdf)


Poradnik - Jak napisać statut LGD

Jak napisać statut LGD