Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unia zachęca do pomagania

Jak trafić z pomocą do najbardziej potrzebujących? Wystarczy postarać się o unijne dotacje! Województwo Kujawsko-Pomorskie ma do wydania na ten cel aż 35 mln złotych z nowego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Poświęć krótką chwilę, aby dowiedzieć się kto może pomagać oraz dla kogo i na co będzie można otrzymać wsparcie. Unijne środki czekają na stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie zajmujące się sprawami społecznymi. O dofinansowanie mogą starać się także samorządy lokalne.

 

Komu można pomóc?

• osobom z niepełnosprawnościami,
• osobom starszym,
• bezdomnym,
• dzieciom i młodzieży przebywającym w pieczy zastępczej,
• rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
• osobom samotnie wychowującym dzieci,
• osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Na co można otrzymać dotacje? Możliwości jest bardzo dużo.

  • PO PIERWSZE – OPIEKA - samorządy i organizacje będą mogły starać się o dofinansowanie usług opiekuńczych i asystenckich. Oznacza to m.in. wynagrodzenia dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz tworzenie dziennych domów pobytu i klubów seniora. Dotacje wesprą również wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Pod tym terminem kryją się także nowoczesne formy pomocy, takie jak teleopieka, zapewniająca całodobowe, telefoniczne konsultacje z lekarzem.
  • PO DRUGIE – POMOC DLA RODZIN - dotacje umożliwią zatrudnienie asystentów rodzin oraz otwieranie klubów i świetlic, które będą wsparciem w opiece nad dzieckiem dla domów w trudnej sytuacji. Unia premiuje tworzenie miejsc, w których dzieci otrzymają pomoc w nauce, rozwiną swoje zainteresowania i wezmą udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
  • PO TRZECIE – USŁUGI - usługi w mieszkaniach wspomaganych i chronionych m.in. ułatwią życiowy start młodym dorosłym, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, czy też pozwolą na samodzielne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami.
  • PO CZWARTE – WARSZTATY I SZKOLENIA RPO - otwierają możliwość świadczenia usług dla osób bezdomnych oraz organizowania treningów kompetencji społecznych, warsztatów umiejętności życiowych i kursów usamodzielniających. Pomogą one bezdomnym w powrocie do normalnego życia. Urząd Marszałkowski planuje ogłoszenie nowego naboru wniosków na koniec 2016 roku.

 

Wniosek jest prosty. Sięgnij po dofinansowanie!

1. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

2. Wydrukowaną i wypełnioną wersję formularza wraz potrzebnymi załącznikami i pismem przewodnim zanieś do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na naszej stronie znajdziesz publikowane ogłoszenia konkursów o dotację oraz harmonogram planowanych naborów. W Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu działają punkty udzielające informacji o eurofunduszach.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją znajduje się tutaj.

 

Informacje w mediach

     • Spot radiowy

     • Audycja radiowa