Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Kadr z rysunkowego filmiku promocyjnego przedstawiający postać rolnika

"Fundusze Europejskie krok po kroku" - filmy edukacyjne

Działania promocyjne

Zachęcamy do obejrzenia filmików edukacyjnych na temat Funduszy Europejskich przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Dowiedzą się z nich Państwo kto i jak może zdobyć dofinansowanie oraz gdzie uzyskać informacje na ten temat.


KUJAWSKO-POMORSKIE: Startujemy! – nowa kampania o RPO

 

Rozpoczynamy właśnie kampanię informacyjną, dzięki której mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie dają fundusze unijne przekazywane dla naszego województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 


logotyp wydarzenia.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016.


fundusze europejskie audioprzewodnik.

Audio-publikacja "Fundusze Europejskie"

Zapraszamy do zapoznania się z audio-publikacją "Fundusze Europejskie" przygotowaną z myślą o osobach niedowidzących i niewidomych. Wersja papierowa stworzona przy użyciu alfabetu Braille'a dostępna jest w punktach sieci PIFE. Zawiera ona ogólne informacje o Funduszach Europejskich i zasadzie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.


plakat akcji.

Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej

Działania promocyjne

Zapraszamy dziennikarzy lokalnych i regionalnych do udziału w projekcie ukierunkowanym na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie sposobów i metod informowania oraz promowania wiedzy o Funduszach Europejskich.


plakat Camerimage 2016

Konkurs Spotów Reklamowych „Fundusze europejskie w kadrze” 2016

Wydarzenia Działania promocyjne

Pozytywne zmiany zachodzące w naszym kraju dzięki funduszom unijnym nie zawsze są widoczne dla osób, które z nich korzystają. Dzięki Konkursowi Spotów Reklamowych  „Fundusze Europejskie w Kadrze” nagradzane są dobre praktyki w dziedzinie zwiększania społecznej świadomości na temat unijnego wsparcia.


osoby pracujące przy stole

Ogłoszenie o naborze partnerów

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ogłasza nabór Partnerów do realizacji projektu w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne.


plakat eventu.

ExTech 2016 w Toruniu

W dniach 3-6 lipca odbyło się w Toruniu międzynarodowe sympozjum naukowe, poświęcone nowoczesnym technologiom chemicznym stosowanym w przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska praz badaniach żywności. Naukowcy i eksperci z całego świata omawiali m.in. zagadnienia związane z inteligentnymi specjalizacjami województwa kujawsko-pomorskiego, wspieranymi finansowo ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020.


gazeta.

Cykl dodatków prasowych o tematyce unijnej

Rozpoczynamy cykl specjalnych dodatków do prasy lokalnej (Gazeta Wyborcza), w których informować będziemy o środkach unijnych dla naszego województwa. Dodatki będą ukazywały się w każdy ostatni piątek miesiąca, ostatni ukaże się 16 grudnia 2016 r.


zdjęcie bawiących się dzieci.

Dni Otwarte Funduszy UE

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 12 do 15 maja dzięki imprezom organizowanym przez beneficjentów funduszy europejskich mieszkańcy naszego regionu będą mogli przekonać się o zmianach, które zaszły w ich otoczeniu dzięki unijnemu wsparciu.


Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory - zdjęcie eksponatów.

Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego był jednym z gospodarzy tegorocznej edycji festiwalu Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Bydgoszczy. 22 kwietnia młodzi naukowcy w wieku 13-20 lat prezentowali swoje zaskakujące pomysły badawcze, wydarzenie otwarte było dla pasjonatów nauki w każdym wieku, którzy mogli uczestniczyć w bogatym programie bezpłatnych warsztatów, pokazów i wykładów naukowych.


kobieta trzymająca planszę z napisem - informacja i komunikacja.

Informacja i promocja RPO WK-P na lata 2014-2020

Celem informacji i promocji na rok 2016 jest poinformowanie jak najszerszej grupy odbiorców, głównie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego o perspektywie finansowej 2014-2020, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz o możliwościach dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć.