Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Skorzystaj z Programu

Jak zacząć korzystać z programu

Jak zacząć korzystać z programu?

separator
Znajdź dofinansowanie

Znajdź dofinansowanie

separator
Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

separator
Realizję projekt

Realizuję projekt

strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
Zamknij X
Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj zasady promowania projektu

Poznaj zasady promowania projektu

Rozliczaj projekt

Rozliczaj projekt

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Zobacz wzory dokumentów

Zobacz wzory dokumentów

 

Dowiedz się więcej o Programie

O programie

O programie

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Znajdź punkt informacyjny

Znajdź punkt informacyjny

↓ rozwiń, aby zobaczyć więcej... ↓

Wiadomości

2019-11-05 13:38

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą ostatecznymi beneficjentami środków, które rozdysponujemy w dwóch konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Nabór wniosków w obu rusza jutro (31 października). fot. Filip Kowalkowski.

2019-11-05 10:06

Rozstrzygnęliśmy konkurs „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego”, do którego prace nadesłało kilkunastu lokalnych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych z całego regionu. W tym roku najciekawszymi materiałami dziennikarskimi o funduszach europejskich wybrane zostały: artykuł Joanny Doleckiej z Czasu Chełmna, audycja Michała Zaręby z Radia PiK oraz materiał telewizyjny Aleksandry Ogielskiej z TVK Toruń. fot. Szymon Zdziebło/ tarantoga.pl

2019-11-05 09:45

Firma Training House na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje dwudniowe warsztaty wraz z noclegiem, dotyczące sposobu funkcjonowania Unii oraz funduszy unijnych wspierających rozwój regionu województwa kujawsko-pomorskiego dla przedstawicieli miast i gmin, przedsiębiorców oraz osób zajmujących się promocją terenów inwestycyjnych w naszym regionie.

 

Sukcesy projektów

Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

dofinansowanie z UE:

5 390 122,00 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji EU

984

proj. edukacyjne

6105

proj. rozwojowych dla firm

965

proj. energetycznych, transportu, ochrony środowiska