Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Szkolenie "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - projekt 4.4"

od 2016-07-05 do 2016-07-05 (10:00 - 13:00)

Data i miejsce spotkania

5 lipca 2016 r. godzina 10:00

Urząd Marszałkowski w Toruniu, Plac Teatralny 2, Patio I piętro.

 

Program szkolenia

9:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 - „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020” - Informacje podstawowe

11:30 – 11:45 - Przerwa kawowa 11:45 - Kwalifikowalność wydatków - zasady udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o „Wytyczne…” oraz warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”

Przewidywany czas zakończenia szkolenia – ok. 13:00.

 

Rekrutacja

Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie udziału.

e.przyziolkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Tel. 56 62 18 284

 

Organizator

Urząd Marszałkowski w Toruniu,

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń