Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Spotkanie informacyjne dla naboru w ramach poddziałania 9.1.2 i 9.3.2 RPO WK-P

od 2016-12-20 do 2016-12-20 (09:00 - 13:30)

Dodane: 2016-12-13 08:38:00 przez Marek Wiśniewski

Ostatnia modyfikacja: 2016-12-22 10:49:23 przez Karolina Dąbrowska

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla naboru w ramach poddziałania 9.1.2 „Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT” oraz poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Data i miejsce spotkania

20 grudnia 2016 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 215

 

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursach: 9.1.2 „Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT” oraz poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na spotkanie zapraszamy szczególnie jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR), podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe), podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców. Udział w spotakniu jest bezpłatny!

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Program spotkania

Pobierz program spotkania

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Prezentacje

Kryteria ogólne

Kryteria strategiczne 9.1.2

Kryteria szczegółowe 9.1.2

Kryteria szczegółowe 9.3.2

Przedmiot konkursu 9.1.2

Przedmiot konkursu 9.3.2

 

Organizator

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń