Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Spotkanie informacyjne – możliwości wsparcia z funduszy unijnych w zakresie ochrony środowiska

od 2017-04-26 do 2017-04-26 (10:00 - 12:30)

Dodane: 2017-04-19 11:31:00 przez Marek Wiśniewski

Ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 14:55:32 przez Marek Wiśniewski

Data i miejsce spotkania

26 kwietnia 2017 r., godz. 10-12.30, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala 308.

Uczestnicy spotkania

Spotkanie informacyjne skierowane będzie do wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem w konkursach ogłaszanych w ramach osi priorytetowej IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w zakresie ochrony środowiska) oraz osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (w zakresie ochrony środowiska)   

Na spotkanie zapraszamy szczególnie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania (np. informacje o potrzebie tłumacza języka migowego czy dostosowania sali do potrzeb osób niedosłyszących).

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest przez formularz zgłoszeniowy oraz pod nr tel. (56) 62 18 486. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Program spotkania

Pobierz program spotkania

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Telefony do konsultantów:

(56) 62 18 409, 62 18 341.