Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów RPO 2014-2020

W związku z postępującym wdrażaniem i realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych ze środków EFRREFS zapraszamy do udziału w organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, bezpłatnych szkoleniach o następującej tematyce:

  • Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (rekrutacja zakończona).

  • Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (rekrutacja zakończona).

  • Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (rekrutacja zakończona).

  • Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020 (rekrutacja zakończona).

  • Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020 (rekrutacja zakończona).

 

Lokalizacja i zapisy

Szkolenia organizowane będą w:

  • Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa,  ul. Młodzieżowa 31a) 
  • Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze, ul. Gdańska 187)

Zapisy na poszczególne tury prowadzone są w systemie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość powiadomienia zarejestrowanego uczestnika o konieczności przeniesienia go do innej grupy szkoleniowej (po uprzedniej konsultacji kolejnego terminu).

Mailowe potwierdzenie rejestracji przesłane zostanie po zamknięciu konkretnej tury szkoleniowej. 

Wstępny harmonogram szkoleń

8:30 – 9:00 rejestracja uczestników

9:00 – 11:00 I blok szkoleniowy

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

11:15 – 13:30 – II blok szkoleniowy

13:30 – 14:00 – obiad

14:00 – 15:30 – III blok szkoleniowy

15:30 – 15:45 – podsumowanie szkolenia

 

UWAGA: Przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa w szkoleniu proszę uwzględnić fakt, iż nieobecność wskazanej osoby, bądź jej zastępstwa, skutkować będzie koniecznością obciążenia Państwa, bądź Państwa instytucji kosztem równoważnym wartości szkolenia uczestnika.

Z uwagi na duże zainteresowanie omawianą ofertą szkoleniową zachęcamy do bezzwłocznego zgłaszania uczestników.

Wróć