Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dotyczący zmian w umowach o dofinansownaie projektu

przez Monika Rybicka

Instytucja Zarządzająca informuje o wprowadzeniu do:

1. Umowy o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji,
2. Umowy dla projektu grantowego w ramach EFRR,
3. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznającej dofinansowanie na realizację projektu własnego oraz
4. Porozumienia o dofinansowanie Projektu,

zapisów porządkowych, które maja charakter formalny, mający na celu zunifikowanie zapisów wzoru umowy i zapewniającego możliwość jej wykorzystania we wszystkich projektach w danym konkursie, niezależnie od przyjętej formy rozliczania wydatków w projekcie bez konieczności ich późniejszej modyfikacji dla poszczególnych projektów.  

Powyższe wzory mają zastosowanie w projektach wybranych do dofinansowania po 12 lipca 2019 r.

Obowiązujące wzory umów - tutaj

Wróć