Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO dotyczący zmian w procedurze odwoławczej w związku z pandemią COVID-19

przez Paulina Piotrowska

W związku z zapisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694) Instytucja Zarządzająca RPO wprowadza, na podstawie art. 18 ww. ustawy, następujące działania:

- w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu w terminie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, Instytucja Zarządzająca RPO może, na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, przedłużyć termin na wniesienie protestu, jednak nie dłużej niż o 30 dni;

- w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu spełniającego wymogi formalne w terminie, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, Instytucja Zarządzająca RPO może, na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, przedłużyć termin na wniesienie protestu spełniającego wymogi formalne, jednak nie dłużej niż o 30 dni;

- w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19, wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub utrudnione, protest może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl lub za pomocą platformy ePUAP;

- w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19  niemożliwe lub utrudnione jest rozpatrzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO protestu w terminach, o których mowa w art. 57 ustawy wdrożeniowej, mogą one zostać przedłużone, jednak nie dłużej niż o 30 dni.

Powyższe zasady obowiązują od momentu wejścia w życie ww. ustawy.

Wróć