Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat odnośnie obowiązywania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

przez Paweł Łopatowski

 

1)   21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" (MIiR/2014-2020/12(5)) - będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku (PDF 107 KB)

Najważniejsze zmiany (PDF 107 KB)

 

2)   23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(4)].

Termin obowiązywania: zmiana wytycznych jest stosowana od 1 stycznia 2021 r., natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 118 KB) - wersja aktualna, obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.

 

3)   23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019 r. 

Termin zawieszenia: Stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do odwołania.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania (PDF 109 KB) - wersja aktualna (obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.)

 

4)   23 grudnia 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 21 czerwca 2019 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Termin zawieszenia: stosowanie Wytycznych podlega zawieszeniu od 1 lutego 2020 r. do odwołania. 

Informacja o zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 112 KB) - wersja aktualna (obowiązująca od 23 grudnia 2020 r.)

Wróć