Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Nowy konkurs na wsparcie kształcenia zawodowego

przez Ewa Forman

Zapraszamy do składania wniosków w ramach konkursu 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Beneficjenci

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe. Szczegółowe informacje nt. kryteriów, jakie musi spełniać podmiot składający wniosek znajdują się tutaj (sekcja "Kto może składać wnioski?").

 

Wartość środków w konkursie

Pula środków EFS przeznaczonych na konkurs wynosi 35 152 000,00 zł.

 

Zakres projektów

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez:

  • realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego w odniesieniu do potrzeb nowoczesnego rynku pracy
  • realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (tj. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy przygotowawcze na studia, zajęcia prowadzone w szkołach wyższych, programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie, włączenie pracodawców w system egzaminów czy tworzenie klas patronackich).

 

Termin

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 18 lipca – 1 sierpnia 2016 r.

 

Więcej

Treść ogłoszenia konkursowego oraz dokumentację znajdą Państwo w tym miejscu.

Wróć