Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszono konkurs w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej www. mojregion.eu został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20)

Wróć