Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono konkurs w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej www. mojregion.eu został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych Schemat 1: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych powyżej 5 km przy drogach wojewódzkich Schemat 2: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych do 5 km, (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20)

Wróć