Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono konkursy w ramach RPO

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż na stronie internetowej www. mojregion.eu zostały ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schematu: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-378/20) oraz Poddziałań 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20), 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schematu: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20) i 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20).

Wróć