Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Podręczniki beneficjenta dotyczące użytkowania aplikacji SL2014

przez Anna Sikora

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępniła następujące podręczniki beneficjenta dotyczące wykorzystania aplikacji SL2014 do realizacji projektu:

do pobrania również pod adresem: http://mojregion.eu/index.php/rpo/centralny-system-teleinformatyczny

Podręczniki, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, stanowią instruktaż dotyczący możliwości technicznych aplikacji SL2014 oraz informują o wymaganiach Instytucji Zarządzającej RPO WK-P wobec beneficjentów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wróć