Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zamkniecie naboru wniosków w ramach działania 5.1

przez Monika Rybicka

Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/723/19 z dnia 30.04.2019r. zamyka z dniem 31 maja 2019 r. nabór wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich[1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17).

Wróć