Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania 4.2

przez Monika Rybicka

Informujemy, że w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18) wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie.

Wróć