Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

 

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałania 10.1.3 „Kształcenie zawodowe w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Prosimy o podanie:

 

Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).