Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

logotypy funduszy ue

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach poddziałania 8.4.1 RPO WK-P

Prosimy o podanie:

 
Który typ projektu zmierza Pani/Pan realizować w konkursie?
 
Czy posiada Pan/Pani doświadczenie w przygotowaniu bądź realizowaniu projektów EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020?
 

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).