Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia"

przez Katarzyna Walusiak

obszar działania: 

Gmina Miasta Toruń - Obszar LSR obejmuje 17 jednostek urbanistycznych Torunia, w tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki.

dane kontaktowe:
87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/8
tel. 794 687 100
e-mail: biuro@dlatorunia.pl
strona www: www.dlatorunia.pl

 

Poniżej aktualny nabór w ramach EFS:

 

Numer konkursu LGD: 4/G/2019

TYP PROJEKTU:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Termin składania wniosków: 20-31.01.2020 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 300 000,00 zł

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.03.2020 r.

Zobacz więcej

 

Poniżej zakończone nabory:

Numer konkursu LGD: 3/G/2019
Termin składania wniosków: 21-28.10.2019 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 100 000,00zł
Zobacz wyniki

Numer konkursu LGD: 2/G/2019
Termin składania wniosków: 21-28.10.2019 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 300 000,00zł
Zobacz wyniki

Numer konkursu LGD: 1/G/2019
Termin składania wniosków: 17-25.10.2019 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 550 000,00zł
Zobacz wyniki

Numer konkursu LGD: 1/G/2018
Termin składania wniosków: 14.09.2018 r. - 01.10.2018 r.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 650 000,00zł
Zobacz wyniki

Wróć